Klip Hasse fra kr. 1.155
Klip kr. 720

Bundfarve fra kr. 755 + klip fra kr. 1.300
Kort hel farve fra kr. 890 + klip fra kr 1.470
Mellem hel farve fra kr.1.100 + klip fra kr. 1.620
Langt hel farve fra kr 1.300 + klip fra kr. 1.830

Striber bund fra kr. 1.150 + klip fra kr. 1.730
Striber kort fra kr. 1.150 + klip fra kr. 1.730
Striber mellem fra kr. 1.350 + klip fra kr. 1.930
Striber langt fra kr. 1.560 + klip fra kr. 2.140
+ Toning kr. 300

Kurbehanlding fra kr. 300
Brudeopsætning fra Kr. 1600
Opsætning fra kr. 700 til kr 1000
Vask og Føn fra kr. 350
Permanent fra kr. 800 til kr 1300

Bryn kr. 140
Vipper kr. 180
Bryn + Vipper kr. 260

Herre:
Klip fra kr 590
4 uger fra kr. 500

Piger:
0-6 år fra kr. 400
6-10 år fra kr. 500
10-14 år fra kr. 550

Drenge:
0-6 år fra kr. 350
6-10 år fra kr. 450
10-14 år fra kr 500