Klip Hasse fra kr. 1.100
Klip kr. 690

Bundfarve fra kr. 690 + klip fra kr. 1.240
Kort hel farve fra kr. 800 + klip fra kr 1.350
Mellem hel farve fra kr.1.000 + klip fra kr. 1.550
Langt hel farve fra kr 1.200 + klip fra kr. 1.750

Striber bund fra kr. 1.090 + klip fra kr. 1.650
Striber kort fra kr. 1.090 + klip fra kr. 1.650
Striber mellem fra kr. 1.290 + klip fra kr. 1.840
Striber langt fra kr. 1.490 + klip fra kr. 2.040
+ Toning kr. 250

Kurbehanlding fra kr. 225
Brudeopsætning fra Kr. 1200
Opsætning fra kr. 600
Vask og Føn fra kr. 300
Permanent fra kr. 600

Bryn kr. 140
Vipper kr. 180
Bryn + Vipper kr. 260

Herre:
Klip fra kr 559
4 uger fra kr. 480
Fint Hår fra kr. 400

Piger:
0-6 år fra kr. 390
6-10 år fra kr. 480
10-14 år fra kr. 550

Drenge:
0-6 år fra kr. 330
6-10 år fra kr. 420
10-14 år fra kr 490