Klip Hasse fra kr. 1.100
Klip kr. 690

Bundfarve fra kr. 720 + klip fra kr. 1.240
Kort hel farve fra kr. 850 + klip fra kr 1.400
Mellem hel farve fra kr.1.050 + klip fra kr. 1.550
Langt hel farve fra kr 1.250 + klip fra kr. 1.750

Striber bund fra kr. 1.090 + klip fra kr. 1.650
Striber kort fra kr. 1.090 + klip fra kr. 1.650
Striber mellem fra kr. 1.290 + klip fra kr. 1.840
Striber langt fra kr. 1.490 + klip fra kr. 2.040
+ Toning kr. 300

Kurbehanlding fra kr. 250
Brudeopsætning fra Kr. 1500
Opsætning fra kr. 700 til kr 1000
Vask og Føn fra kr. 350
Permanent fra kr. 750 til kr 1200

Bryn kr. 140
Vipper kr. 180
Bryn + Vipper kr. 260

Herre:
Klip fra kr 560
4 uger fra kr. 480

Piger:
0-6 år fra kr. 390
6-10 år fra kr. 480
10-14 år fra kr. 550

Drenge:
0-6 år fra kr. 330
6-10 år fra kr. 420
10-14 år fra kr 490